latviski
по-русски
in English
1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība

Par barikāžu dalībnieku reģistrāciju, apbalvošanu un statusa apliecību izsniegšanu.

 

1)Ja 1991. gada barikāžu dalībnieks vēl nav reģistrējies, bet vēlas.

 

Barikāžu dalībniekus reģistrējam uz šādu iesniegumu pamata (Pielikumā). Iesniegumu var rakstīt jau apbalvots un reģistrēts barikāžu dalībnieks par citiem vēl nereģistrēties barikāžu dalībniekiem. Aizpildītu iesniegumu var ieskenētu sūtīt uz šo e-pastu vai uz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050.

Pēc iesnieguma saņemšanas 6 mēnešu laikā valde izskata iesniegumus un virza Pateicības raksta saņemšanai.

Aicinājumu saņemt Pateicības rakstu barikāžu dalībnieks saņems uz iesniegumā norādīto adresi, kad apbalvošana notiks iespējami tuvāk norādītajai dzīvesvietai.

 

2) Ja Piemiņas zīme vai Pateicības raksts ir jau piešķirta, tad var saņemt Statusa apliecību.

Kas ir statusa apliecība?

1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu.

To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem var piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.

Apliecības izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. Rīgā, Krāmu ielā 3.

Darba laiki:

pirmdien: slēgts (notiek apliecību izsniegšana LV novados)

otrdien: 09.00-17.00

trešdien:  09.00-17.00

ceturtdien: 09.00-17.00

piektdien: 09.00-17.00

sestdien: slēgts

svētdien: slēgts

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Pateicības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).

 

 

 

 

Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu Septembrī.

     Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” un ar likumu noteikts, ka  barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība.

     2018.gada 20.martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”

      Sakarā ar barikāžu dalībnieku lielo interesi par apliecību izsniegšanu novados septembra mēnesī  apliecības barikāžu dalībniekiem tiks izsniegtas arī izbraukumos pa Latviju.

      3. septembrī apliecību izsniegšana notiks Ogres novada pašvaldības ēkas 2.stāvā , Brīvības ielā 44, laika posmā no 10.00 līdz 18.00, aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni 65068760

     10. septembrī apliecību izsniegšana notiks Valmierā, Valmieras integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, 2.stāvā, no plkst.10.00 līdz 18.00. Aicinām iepriekš pieteikties no 3.līdz 7. septembrim, zvanot pa tālruni 26426840 katru dienu no plkst.10.00 līdz 15.00.

    17. septembrī apliecību izsniegšana notiks Siguldā, Rīgas ielā 1, Dienas centrā no plkst.10.00 - 18.00, iepriekš pieteikties pa tālr.67974541 vai 20290018

 

      Būsim pateicīgi, ja savlaicīgi šajā datumā pieteiksieties uz noteiktu laiku, lai izvairītos no liekas gaidīšanas rindā.   

 

      Ierodoties uz apliecības saņemšanu līdzi jābūt barikāžu dalībnieka apbalvojuma dokumenta( Piemiņas zīmes apliecība vai Pateicības raksta) oriģinālam vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).

 Uzmanību! 03., 10. un 17. septembrī Rīgā, Krāmu ielā 3, apliecības saņemt NEVARĒS. 

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrību : info@barikades.lv vai 67213525

 

 

 

 

Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu Latvijas novados.

Sakarā ar 1991.gada barikāžu muzeja ekspozīcijas pilnveidošanu un ar to saistītajiem remontdarbiem no 16.07 līdz 28.07. 2018.gadā biedrības ēka Krāmu ielā 3, apmeklētājiem būs slēgta.

Apliecības barikāžu dalībniekiem tiks izsniegtas izbraukumos uz Latvijas novadiem.

16.07.-17.07. Valmierā,  Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4, 1.stāvā. Tālrunis, kur pieteikties: 64207120

18.07. Limbažos, Rīgas ielā 16, Novada pašvaldības ēkā, Tālrunis pierakstam 64023003(līdz 17.07. plkst. 17.00)

19.07. Salacgrīva, Salacgrīvas novada muzejs, Sila ielā 2, Tālr. pierakstam 64071987

20.07. Madona, Madonas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Saieta laukums 1, 101.kab., Tālr. pierakstam 64860091

23.07. Valka, Valkas novada dome, Beverīnas ielā 3, Tālr. pierakstam: 64722238, 64707486

24.07. Rūjiena, Rūjienas novada Tautskola, Skolas ielā 8a, tālrunis pierakstam: 26237444 (darba dienās no 9.00-12.00)

25.07. Alūksne, Alūksnes muzejs, Pils ielā 74. Tālrunis pierakstam 25665538

26.07. Gulbene, Gulbenes novada pašvaldības ēkas 3.stāva zāle, Ābeļu iela 2, Tālrunis pierakstam :64473257

27.07. Cēsis, Cēsu novada domes vecajā ēkā, 2.stāva zālē, Raunas ielā 4.

 

 

 

 

 

 

Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanas uzsākšanu.

 

Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”.

Likuma 2. pants nosaka, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība.

2018. gada 20. martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”

2018. gada 11. aprīlī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.149 piešķīra līdzekļus likuma izpildei.

2018. gada 11. maijā noslēgta vienošanās par finansējuma piešķiršanu 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšanas nodrošināšanai. No 20. jūnija Biedrība testa režīmā uzsāka apliecību izsniegšanu. Pašlaik mēs esam gatavi sākt pilnvērtīgu darbu pie regulāras apliecību izsniegšanas. No 2018. gada 2. jūlija tiek noteikts darba laiks apliecību izsniegšanai: katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 17.00 un pirmdienās( pēc iepriekšēja pieraksta) līdz plkst. 19.00. Barikāžu dalībnieku apliecības tiks izsniegtas Rīgā, Krāmu ielā 3, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības telpās.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi jābūt barikāžu apbalvojuma vai Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai un personu apliecinošam dokumentam ( pase vai ID karte).

Barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana turpināsies līdz 2021. gadam, tādēļ, lai izvairītos no garām rindām, lūdzam barikāžu dalībniekus pieteikties apliecību saņemšanai uz konkrētu dienu un laiku jau iepriekš.

Iepriekšēja pieteikšanās elektroniski - e-pasts - info@barikades.lv vai tel. 67213525 Visu nepieciešamo informāciju varēsiet iegūt arī biedrības mājaslapā www.barikādes.lv

 

Sakarā ar 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcijas pilnveidošanai veicamajiem remontdarbiem no 16.07. līdz 28.07. 2018. gadā biedrības ēka Krāmu ielā 3 apmeklētājiem būs slēgta un apliecības barikāžu dalībniekiem tiks izsniegtas izbraukumos pa Latvijas novadiem. Izbraukumu grafiks līdz 05.07.2018 tiks publicēts mūsu mājas lapā www.barikades.lv , kā arī iesniegts masu mēdijiem.

 

Vienlaikus ar apliecību saņemšanu aicinām arī apmeklēt 1991. gada barikāžu muzeju, kurš atrodas tajā pašā ēkā. Lūdzam pārlūkot arī savus personīgos arhīvus un mantu kambarus, kuros varētu būt saglabājušās kādas liecības par barikāžu laiku, video-foto materiāli, kādas piezīmes vai atmiņas, fotoaparāti vai radioaparāti. Muzeja darbinieki labprāt pieņemtu šādas lietas glabāšanai Nacionālajā muzeju krājumā.

 

 

 Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi, un Valsts prezidents izsludinājis Likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Likums stājies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Likums paredz, ka persona iegūst 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu un ir tiesīga saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību, ja ir saņēmusi valsts apbalvojumu “1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme” vai Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī – augustā.  

Ministru kabineta Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību Nr. 172, stājās spēkā 30.03.2018, un lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu pieņemts 11.04.2018.

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu stāšanos spēkā, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība pārstāj izsniegt Pagaidu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecības.  

Lūgums sekot līdzi informācijai, biedrība izziņos brīdi, kad uzsāks 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu. Pašreiz notiek intensīvs sagatavošanās darbs, plānojam, ka apliecības varēsim izsniegt, sākot ar 2018. gada jūliju

Kontakti:
Krāmu iela 3, Rīga, LV 1050
Darba laiks:
P. - Pk.: 10.00 - 17.00
Sestdiena, svētdiena: brīvs
© 2019, «1991. gada barikāžu muzejs»
Visas tiesības ir aizsargātas.